Meldingspagina voor erfpachters en/of bewoners

Communicatie, probleemoplossing en feedback

Communicatie, probleemoplossing en feedback zijn belangrijk voor ons. We waarderen complimenten en bieden daarvoor ruimte. Gebruik deze contactpagina voor suggesties, feedback, meldingen, klachten, complimenten of bezwaren, exclusief voor erfpachters/bewoners. We zorgen voor opvolging en volgen trends.

Onderstaand een beknopte informatie ten aanzien van deze meldingspagina, waarna het invulformulier volgt. Direct naar het formulier klik dan hieronder op de button.

Allereerst het volgende

Voor spoedeisende hulp waarbij medische hulp, een ambulance, de brandweer en/of politie nodig is belt u met: 112.

U belt 0900-8844 bij een ongeval, niet spoedeisend en zonder letsel.

Stille Wille is bereikbaar op:
06-53656533

Juiste keuze

Om een juiste keuze te maken, definiëren we hieronder wat we bedoelen met een klacht, een melding, een compliment en een bezwaar. Wat betekenen deze termen?

Klacht: Formele melding van ontevredenheid of onveilige situatie op het bungalowpark.
Algemene melding: Opmerking, feedback of suggestie, niet per se negatief.
Bezwaar: Formele uiting van afkeuring tegen beleid, beslissingen of handeling.
Compliment: Uiting van waardering voor iets positiefs.

Hoe communiceert u met ons?

Onderstaand een beknopte uitleg hoe het formulier en de procedure werkt:

Stap 1: Kies bij ‘Soort contact’ voor klacht, melding, compliment of bezwaar. Klik op het veld voor de opties.
Stap 2: Kies de categorie waarin uw klacht, melding of bezwaar valt. Klik op het veld voor de opties.
Stap 3: Vul uw persoonlijke gegevens in, verplicht. Anonieme communicatie is niet mogelijk voor juiste opvolging.
Stap 4: Selecteer de soort klacht, melding of bezwaar uit de lijst. Geef indien relevant details zoals locatie, achtergrond, toedracht en oplossingsvoorstel. Upload eventuele bijlagen.
Stap 5: Klik op ‘VERZENDEN’ om het contactformulier in te dienen. U ontvangt een automatische bevestigingsmail na ontvangst van uw bericht.

Opvolging en terugkoppeling

We evalueren de melding, nemen actie en houden u op de hoogte. Indien nodig, nemen we contact op voor een passende oplossing. Na oplossing informeren we u over de genomen maatregelen.


Het bungalowpark meldingen en klachtenportaal is bedoeld om ons park veilig, comfortabel en aangenaam voor iedereen te houden. Bedankt dat u ons helpt om dit te realiseren!

Disclaimer:

Uw ingevulde contactformulier wordt alleen gebruikt voor opvolging van uw klacht, melding of bezwaar en wordt gedeeld met relevante personen (directie BPdSW-M Exploitatie BV, VVE-bestuur, de Raad van Huiseigenaren en of technische commissie) die nodig zijn voor oplossing. Voor analyse en trendvaststelling worden formulieren geanonimiseerd. We respecteren uw privacy.