Disclaimer

Disclaimer

Bungalowpark Stille Wille aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website van Bungalowpark Stille Wille. Bungalowpark Stille Wille behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van Bungalowpark Stille Wille in het bijzonder, behoudt Bungalowpark Stille Wille zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen. Bungalowpark Stille Wille is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van Bungalowpark Stille Wille beschikbaar is.

Copyright

Het copyright van deze website ligt bij Bungalowpark De Stille Wille Meijel bv, alle rechten voorbehouden.

Alle informatie en producten, aangeboden op deze website, blijven eigendom van Bungalowpark De Stille Wille Meijel bv voor zover geen bronvermelding is opgenomen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bungalowpark De Stille Wille Meijel bv is het niet toegestaan de informatie en/of de producten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken, anders dan voor gebruik binnen het persoonlijke, professionele werkveld van de trainees.

Bronvermelding zoals opgenomen bij de betreffende informatie of artikelen is bij genoemd gebruik verplicht.

Gebruik van informatie en/of producten die op deze site worden aangeboden voor commerciële doelstellingen is uitdrukkelijk niet toegestaan.